nieuw LNG-aangedreven baggerschip 'Ecodelta'

november 2016

Van der Kamp heeft de Friese werf Barkmeijer opdracht gegeven voor de bouw van het LNG-aangedreven baggerschip 'Ecodelta'.

Van der Kamp voorziet een grote toekomst voor LNG als brandstof in de scheepvaart omdat de normen voor de uitstoot van door dieselolie aangedreven schepen steeds strenger worden. De 'Ecodelta' voldoet aan de milieuregels die in 2020 wereldwijd van kracht worden en de nog strengere eisen die op de Noordzee en de Oostzee gelden.

Het is de bedoeling dat het schip in 2018 in de vaart wordt genomen.

nieuw LNG-aangedreven baggerschip 'Ecodelta'

Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V. © 2010, 2011