Introductie

Wij als Van der Kamp zien maatschappelijke betrokkenheid als een vanzelfsprekendheid, met hierbij aandacht voor mens en milieu.
 
Al geruime tijd zijn wij bewust bezig met het reduceren van de uitstoot van CO2. "Wij doen dat gewoon", zonder dat hierover naar buiten gecommuniceerd wordt. Dit typeert onze bedrijven en op deze manier staan wij bekend bij onze klanten.
 
Inmiddels zijn wij gestart met het in kaart brengen van onze CO2-uitstoot. Hierbij maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder, waarvan ProRail de initiatiefnemer is.
 
Bedrijven die klimaatbewust produceren worden door ProRail beloond door ze een voordeel te geven bij het aanbestedingsproces. Het door ProRail ontwikkelde mechanisme wordt inmiddels ook door diverse andere aanbestedende bedrijven en overheidsorganisaties toegepast.
 
maatschappelijke betrokkenheid
Van der Kamp Deelnemingen B.V. © 2012