betonmortel zand en grind baggeren / dredging

Van der Kamp

Familiebedrijf Van der Kamp is sinds het einde van de 19e eeuw al vijf generaties lang actief als scheepvaartbedrijf en handelaar in bouwmaterialen. Deze activiteiten worden later uitgebreid met de winning van zand en grind en de handel daarin. In 1926 laat Van der Kamp als één van de eerste bedrijven een zelfvarende zandzuiger bouwen, de 'Stad Zwolle'.
 
In de jaren '60 van de twintigste eeuw worden de activiteiten uitgebreid met betonmortelcentrales. Vanuit het zandwinbedrijf ontstaat in de jaren '70 het baggerbedrijf, dat zich specialiseert in onderhoudsbaggerwerk met sleephopperzuigers.
Al in 1980 sluit het bedrijf contracten met de Nederlandse overheid voor het bestrijden van olieverontreinigingen op zee. Eveneens voert het bedrijf strandsuppleties uit.
 
Van der Kamp heeft een rijke historie. Onveranderd gebleven is de goede relatie met klanten gebaseerd op kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Groot te worden is geen doel op zich, wel het constant streven naar verbetering van efficiëntie. Op deze website bieden wij u informatie over de diverse activiteiten.
CO2 prestatieladder
Van der Kamp © 2010, 2011